Main BETE website  
Products

Control de Polvo: Área

TF TF150 MP TFXP TF170 L
2 - 5,5 bar
4,5 - 43 l/min
90° - 120°
2 - 5,5 bar
19,5 - 57 l/min
150°

Cobertura Amplia
3 - 5,5 bar
9 - 47 l/min
90° - 120°

Líquidos Densos
2 - 5,5 bar
19,5 - 43 l/min
90° - 120°

Líquidos Densos
2 - 5,5 bar
19,5 - 57 l/min
170°

Cobertura Amplia
3 - 7 bar
1 - 14,5 l/min
90°

Punto de Transferencia

De nuevo a productos por Aplicación


BETE Fog Nozzle, Inc.
50 Greenfield Street   Greenfield, MA 01301
Phone: (413) 772-0846, (413) 772-2166 (auto attendant)
FAX: (413) 772-6729, intl. FAX: (413) 772-6345
©2013 BETE Fog Nozzle, Inc. Todo derecho reservado