Main BETE website  
Products

Control de espuma

MP FF TFXP WL TFXPW
0,2 - 1 bar
6 - 435 l/min
90°-120°
Líquidos Densos
0,2 - 1 bar
6 - 435 l/min
90°-120°
Líquidos Densos
0,5 - 1,5 bar
11 - 519 l/min
90°-120°
Líquidos Densos
0,4 - 1,5
11 - 53 l/min
90°-120°
0,5 - 1,5 bar
160 - 475 l/min
150°
Cobertura Amplia

De nuevo a productos por Aplicación


BETE Fog Nozzle, Inc.
50 Greenfield Street   Greenfield, MA 01301
Phone: (413) 772-0846, (413) 772-2166 (auto attendant)
FAX: (413) 772-6729, intl. FAX: (413) 772-6345
©2013 BETE Fog Nozzle, Inc. Todo derecho reservado