Main BETE website  
Products

Lavado: Tanque / Tambores / Botellas

 
 CLUMPLEMTWTF150
 0,7 - 3 bar
29 - 224 l/min
360°
Líquidos Densos
0,7 - 5,5 bar
30 - 530 l/min
360°
Enjuagado a Nivel
0,7 - 5,5 bar
11 - 273 l/min
210°
Muy Compacto
0,7 - 5,5 bar
11 - 511 l/min
150°
Cobertura Amplia

De regreso a Productos por la Aplicación


BETE Fog Nozzle, Inc.
50 Greenfield Street   Greenfield, MA 01301
Phone: (413) 772-0846, (413) 772-2166 (auto attendant)
FAX: (413) 772-6729, intl. FAX: (413) 772-6345
©2013 BETE Fog Nozzle, Inc. Todo derecho reservado